De conformitat amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, “LQDP”), i amb els reglaments que la desenvolupen, s’informa els usuaris d’aquest lloc web que qualsevol dada de caràcter personal que facilitin a SEMTEE, S.A. (en endavant, “SEMTEE”) per passarà a formar part d’un fitxer degudament inscrit a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades, de titularitat de SEMTEE.
Les finalitats principals de la recollida de dades de caràcter personal dels usuaris d’aquest lloc web per part de SEMTEE, i per tant les finalitats del fitxer abans esmentat, són l’atenció de les demandes d’informació sobre els serveis i els productes de SEMTEE, la gestió de les reserves d’aquests serveis i productes, i l’enviament de comunicacions comercials electròniques en relació amb els serveis i productes que ofereix SEMTEE en general. Les comunicacions comercials electròniques informaran els usuaris de quina manera es poden donar de baixa, si així ho desitgen.
En cas que sigui necessari per dur a terme les finalitats abans esmentades, els usuaris d’aquest lloc web accepten que SEMTEE pugui permetre que les seves dades de caràcter personal siguin tractades per tercers prestadors de serveis, les quals, si escau, es duran a terme en compliment de la LQDP.
En tot cas, SEMTEE garanteix als usuaris d’aquest lloc web que el tractament de dades de caràcter personal per part de SEMTEE, o per part de tercers en el seu nom, està sotmès al secret professional més estricte, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, el mal ús, la pèrdua, el robatori, el tractament o l’accés no autoritzat.
Altrament, s’informa als usuaris d’aquest lloc web que les dades de caràcter personal que els sol·licita SEMTEE són les estrictament necessàries i imprescindibles per poder dur a terme les finalitats esmentades. Per la seva banda, les dades de caràcter personal que els usuaris facilitin a SEMTEE han de ser certes i correctes, i cal  comunicar a SEMTEE qualssevol canvis en les mateixes. Els usuaris respondran, en qualsevol cas, de la veracitat i de la correcció de les dades de caràcter personal facilitades a SEMTEE, i SEMTEE podrà, en tot cas, excloure dels seus serveis i productes als usuaris que hagin facilitat dades falses o incorrectes, sense perjudici de les altres accions legals que mai poguessin correspondre.
Tanmateix, també en compliment de la LQPD, SEMTEE informa els usuaris d’aquest lloc web que per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició de les seves dades personals que els reconeix la LQPD, s’haurà d’enviar una comunicació escrita i degudament signada a l’adreça de correu electrònic comunicacio@caldea.ad, a la qual s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del passaport / document nacional d’identitat de l’interessat.
L’article ha estat afegit a la teva cistella. Tens 0 articles a la cistella de la compra.
Este producto ha superado el límite de ventas hoy.
Este producto ha superado el límite de ventas hoy.
Este paquete ha excedido el límite de ventas de hoy.
Aquest paquet no està disponible per a algunes de les dates que ha seleccionat
Aquest servei no està disponible per a la data especificada .